TOP

0938 927 118 - 01657.90.90.90

cây tre, cây nứa

Giường tre

Giường tre

Giường tre  DTGT01
Vào những đêm hè nóng nực,chiếc giường

Giường tre DTGT01

Vào những đêm hè nóng nực,chiếc giường tre sẽ khiến bạn mát lạnh đến không ngờ.Chiếc giường tre được thiết kế bỏ nệm sẽ trở nên ấm áp vào mùa đông tạo giấc ngủ ngoan cho gia đình bạn
Giường tre DTGT02
Vào những đêm hè nóng nực,chiếc giường

Giường tre DTGT02

Vào những đêm hè nóng nực,chiếc giường tre sẽ khiến bạn mát lạnh đến không ngờ.Chiếc giường tre được thiết kế bỏ nệm sẽ trở nên ấm áp vào mùa đông tạo giấc ngủ ngoan cho gia đình bạn
Giường tre DTGT03
Vào những đêm hè nóng nực,chiếc giường

Giường tre DTGT03

Vào những đêm hè nóng nực,chiếc giường tre sẽ khiến bạn mát lạnh đến không ngờ.Chiếc giường tre được thiết kế bỏ nệm sẽ trở nên ấm áp vào mùa đông tạo giấc ngủ ngoan cho gia đình bạn
Giường tre DTGT04
Vào những đêm hè nóng nực,chiếc giường

Giường tre DTGT04

Vào những đêm hè nóng nực,chiếc giường tre sẽ khiến bạn mát lạnh đến không ngờ.Chiếc giường tre được thiết kế bỏ nệm sẽ trở nên ấm áp vào mùa đông tạo giấc ngủ ngoan cho gia đình bạn
Giường tre DTGT05
Vào những đêm hè nóng nực,chiếc giường

Giường tre DTGT05

Vào những đêm hè nóng nực,chiếc giường tre sẽ khiến bạn mát lạnh đến không ngờ.Chiếc giường tre được thiết kế bỏ nệm sẽ trở nên ấm áp vào mùa đông tạo giấc ngủ ngoan cho gia đình bạn
Giường tre DTGT06
Vào những đêm hè nóng nực,chiếc giường

Giường tre DTGT06

Vào những đêm hè nóng nực,chiếc giường tre sẽ khiến bạn mát lạnh đến không ngờ.Chiếc giường tre được thiết kế bỏ nệm sẽ trở nên ấm áp vào mùa đông tạo giấc ngủ ngoan cho gia đình bạn
Giường tre DTGT07
Vào những đêm hè nóng nực,chiếc giường

Giường tre DTGT07

Vào những đêm hè nóng nực,chiếc giường tre sẽ khiến bạn mát lạnh đến không ngờ.Chiếc giường tre được thiết kế bỏ nệm sẽ trở nên ấm áp vào mùa đông tạo giấc ngủ ngoan cho gia đình bạn
Giường tre DTGT08
Vào những đêm hè nóng nực,chiếc giường

Giường tre DTGT08

Vào những đêm hè nóng nực,chiếc giường tre sẽ khiến bạn mát lạnh đến không ngờ.Chiếc giường tre được thiết kế bỏ nệm sẽ trở nên ấm áp vào mùa đông tạo giấc ngủ ngoan cho gia đình bạn
Giường tre DTGT09
Vào những đêm hè nóng nực,chiếc giường

Giường tre DTGT09

Vào những đêm hè nóng nực,chiếc giường tre sẽ khiến bạn mát lạnh đến không ngờ.Chiếc giường tre được thiết kế bỏ nệm sẽ trở nên ấm áp vào mùa đông tạo giấc ngủ ngoan cho gia đình bạn
Giường tre DTGT10
Vào những đêm hè nóng nực,chiếc giường

Giường tre DTGT10

Vào những đêm hè nóng nực,chiếc giường tre sẽ khiến bạn mát lạnh đến không ngờ.Chiếc giường tre được thiết kế bỏ nệm sẽ trở nên ấm áp vào mùa đông tạo giấc ngủ ngoan cho gia đình bạn
Giường tre xếp DTGT11
Giường tre xếp cho giấc ngủ trưa hoặc

Giường tre xếp DTGT11

Giường tre xếp cho giấc ngủ trưa hoặc nằm thư giãn
Giường tre DTGT12
Vào những đêm hè nóng nực,chiếc giường

Giường tre DTGT12

Vào những đêm hè nóng nực,chiếc giường tre sẽ khiến bạn mát lạnh đến không ngờ.Chiếc giường tre được thiết kế bỏ nệm sẽ trở nên ấm áp vào mùa đông tạo giấc ngủ ngoan cho gia đình bạn
Giường tre DTGT13
Vào những đêm hè nóng nực,chiếc giường

Giường tre DTGT13

Vào những đêm hè nóng nực,chiếc giường tre sẽ khiến bạn mát lạnh đến không ngờ.Chiếc giường tre được thiết kế bỏ nệm sẽ trở nên ấm áp vào mùa đông tạo giấc ngủ ngoan cho gia đình bạn
Giường tre DTGT14
Vào những đêm hè nóng nực,chiếc giường

Giường tre DTGT14

Vào những đêm hè nóng nực,chiếc giường tre sẽ khiến bạn mát lạnh đến không ngờ.Chiếc giường tre được thiết kế bỏ nệm sẽ trở nên ấm áp vào mùa đông tạo giấc ngủ ngoan cho gia đình bạn
Giường tre DTGT15
Vào những đêm hè nóng nực,chiếc giường

Giường tre DTGT15

Vào những đêm hè nóng nực,chiếc giường tre sẽ khiến bạn mát lạnh đến không ngờ.Chiếc giường tre được thiết kế bỏ nệm sẽ trở nên ấm áp vào mùa đông tạo giấc ngủ ngoan cho gia đình bạn
Giường tre DTGT16
Giường tre hàng tự nhiên với thiết kế

Giường tre DTGT16

Giường tre hàng tự nhiên với thiết kế đơn giản thoáng mát tạo giấc ngủ ngon
Giường tre  DTGT17
Giường tre tự nhiên đã qua xử lý và phủ

Giường tre DTGT17

Giường tre tự nhiên đã qua xử lý và phủ lớp sơn tạo kiểu dáng đơn giản mà sang trọng
Giường tre DTGT19
Giường tre đã được cạo vỏ và chà nhám

Giường tre DTGT19

Giường tre đã được cạo vỏ và chà nhám dùng để phủ lớp Pu theo màu tùy chọn.Sản phẩm được thiết kế đơn giản nhưng không kém phần sang trọng khi được phủ lớp Pu
Giường tre DTGT20
Vào những đêm hè nóng nực,chiếc giường

Giường tre DTGT20

Vào những đêm hè nóng nực,chiếc giường tre sẽ khiến bạn mát lạnh đến không ngờ.Chiếc giường tre được thiết kế bỏ nệm sẽ trở nên ấm áp vào mùa đông tạo giấc ngủ ngoan cho gia đình bạn
Giường tre DTGT21
Vào những đêm hè nóng nực,chiếc giường

Giường tre DTGT21

Vào những đêm hè nóng nực,chiếc giường tre sẽ khiến bạn mát lạnh đến không ngờ.Chiếc giường tre được thiết kế bỏ nệm sẽ trở nên ấm áp vào mùa đông tạo giấc ngủ ngoan cho gia đình bạn
Giường tre DTGT22
Vào những đêm hè nóng nực,chiếc giường

Giường tre DTGT22

Vào những đêm hè nóng nực,chiếc giường tre sẽ khiến bạn mát lạnh đến không ngờ.Chiếc giường tre được thiết kế bỏ nệm sẽ trở nên ấm áp vào mùa đông tạo giấc ngủ ngoan cho gia đình bạn
Giường tre DTGT23
Vào những đêm hè nóng nực,chiếc giường

Giường tre DTGT23

Vào những đêm hè nóng nực,chiếc giường tre sẽ khiến bạn mát lạnh đến không ngờ.Chiếc giường tre được thiết kế bỏ nệm sẽ trở nên ấm áp vào mùa đông tạo giấc ngủ ngoan cho gia đình bạn
Giường tre DTGT24
Vào những đêm hè nóng nực,chiếc giường

Giường tre DTGT24

Vào những đêm hè nóng nực,chiếc giường tre sẽ khiến bạn mát lạnh đến không ngờ.Chiếc giường tre được thiết kế bỏ nệm sẽ trở nên ấm áp vào mùa đông tạo giấc ngủ ngoan cho gia đình bạn
Giường tre DTGT25
Vào những đêm hè nóng nực,chiếc giường

Giường tre DTGT25

Vào những đêm hè nóng nực,chiếc giường tre sẽ khiến bạn mát lạnh đến không ngờ.Chiếc giường tre được thiết kế bỏ nệm sẽ trở nên ấm áp vào mùa đông tạo giấc ngủ ngoan cho gia đình bạn
Giường tre DTGT26
Vào những đêm hè nóng nực,chiếc giường

Giường tre DTGT26

Vào những đêm hè nóng nực,chiếc giường tre sẽ khiến bạn mát lạnh đến không ngờ.Chiếc giường tre được thiết kế bỏ nệm sẽ trở nên ấm áp vào mùa đông tạo giấc ngủ ngoan cho gia đình bạn
Giường tre DTGT27
Vào những đêm hè nóng nực,chiếc giường

Giường tre DTGT27

Vào những đêm hè nóng nực,chiếc giường tre sẽ khiến bạn mát lạnh đến không ngờ.Chiếc giường tre được thiết kế bỏ nệm sẽ trở nên ấm áp vào mùa đông tạo giấc ngủ ngoan cho gia đình bạn
Giường tre DTGT28
Vào những đêm hè nóng nực,chiếc giường

Giường tre DTGT28

Vào những đêm hè nóng nực,chiếc giường tre sẽ khiến bạn mát lạnh đến không ngờ.Chiếc giường tre được thiết kế bỏ nệm sẽ trở nên ấm áp vào mùa đông tạo giấc ngủ ngoan cho gia đình bạn
giường tre DTGT29
Vào những đêm hè nóng nực,chiếc giường

giường tre DTGT29

Vào những đêm hè nóng nực,chiếc giường tre sẽ khiến bạn mát lạnh đến không ngờ.Chiếc giường tre được thiết kế bỏ nệm sẽ trở nên ấm áp vào mùa đông tạo giấc ngủ ngoan cho gia đình bạn