TOP

0938 927 118 - 01657.90.90.90

cây tre, cây nứa

Mây tre đan

Mây tre đan

Rổ rá tre
rổ tre, rá tre, rổ rá tre, rổ bằng tre, rá

Rổ rá tre

rổ tre, rá tre, rổ rá tre, rổ bằng tre, rá bằng tre
Rá tre 50cm
Rá tre, rổ tre, rổ rá tre, rổ bằng tre, rá

Rá tre 50cm

Rá tre, rổ tre, rổ rá tre, rổ bằng tre, rá bằng tre, rổ mây tre đan, rá mây tre đan
Bộ 3 ống đũa tre pu
bộ ống đũa tre pu 3 cái

Bộ 3 ống đũa tre pu

bộ ống đũa tre pu 3 cái