Đèn lá Sen Bằng Tre - DMT004

Đèn lá Sen Bằng Tre tại Tre Lá Đạt Thành sản xuất và cung cấp. Liên hệ ngay.

+ Kích thước: D60cm

+ Vật liệu: Cật Tre

Hình ảnh sản phẩm Đèn lá Sen Bằng Tre

Đèn lá Sen Bằng Tre

Đèn lá Sen Bằng Tre

Đèn lá Sen Bằng Tre

Đèn lá Sen Bằng Tre

Đèn lá Sen Bằng Tre

Đèn lá Sen Bằng Tre

Đèn lá Sen Bằng Tre

Đèn lá Sen Bằng Tre