Tin tức

Nơi Tổng Hợp Chia Sẻ Những Kiến Thức Và kinh Nghiệm Của Tre Lá Đạt Thành Về Kiến Trúc Xây Dựng Và Nguyên Liệu Mây Tre Trúc.
Cách Đan Cót Tre
Cách Đan Cót Tre

05/05/2023

Các cách đan cót tre phổ biến hiện nay cùng những làng nghề đan cót tre phổ biến.

Mê Bồ Là Gì?
Mê Bồ Là Gì?

04/05/2023

Mê bồ là gì? Ưu điểm cùng các loại mê bồ tre phổ biến hiện nay. Cùng tìm hiểu.

Nơi Tổng Hợp Chia Sẻ Những Kiến Thức Và kinh Nghiệm Của Tre Lá Đạt Thành Về Kiến Trúc Xây Dựng Và Nguyên Liệu Mây Tre Trúc.