Dự Án Đã Thực Hiện

Dự án được Tre Lá Đạt Thành thi công

Những công trình thi công tre trúc được Tre Lá Đạt Thành thực hiện và hoàn thiện cho nhiều ngành nghề khác nhau.