Lồng Đèn Tre Bí Tròn 2 Lớp - DMT026

Lồng Đèn Tre Bí Tròn 2 Lớp tại Tre Lá Đạt Thành sản xuất và cung cấp. Liên hệ ngay.

+ Kích thước: 40 x H25

+ Vật liệu: Cật Tre

Hình ảnh sản phẩm Lồng Đèn Tre Bí Tròn 2 Lớp

Lồng Đèn Tre Bí Tròn 2 Lớp

Lồng Đèn Tre Bí Tròn 2 Lớp

Lồng Đèn Tre Bí Tròn 2 Lớp

Lồng Đèn Tre Bí Tròn 2 Lớp

Lồng Đèn Tre Bí Tròn 2 Lớp

Lồng Đèn Tre Bí Tròn 2 Lớp