Đèn Tre Treo Trần 3 Lớp - DMT027

Đèn Tre Treo Trần 3 Lớp tại Tre Lá Đạt Thành sản xuất và cung cấp. Liên hệ ngay.

+ Kích thước: D40 x H30

+ Chất liệu: Ruột Tre

Hình ảnh sản phẩm Đèn Tre Treo Trần 3 Lớp

Đèn Tre Treo Trần 3 Lớp

Đèn Tre Treo Trần 3 Lớp

Đèn Tre Treo Trần 3 Lớp

Đèn Tre Treo Trần 3 Lớp

Đèn Tre Treo Trần 3 Lớp

Đèn Tre Treo Trần 3 Lớp

Đèn Tre Treo Trần 3 Lớp