Chao Đèn Táo Mây Tre - DMT030

Chao Đèn Táo Mây Tre tại Tre Lá Đạt Thành sản xuất và cung cấp. Liên hệ ngay.

+ Kích thước:

25 x H25

33 x H33

36 x H36

+ Chất liệu: Cật Tre

Hình ảnh sản phẩm Chao Đèn Táo Mây Tre

Chao Đèn Táo Mây Tre

Chao Đèn Táo Mây Tre

Chao Đèn Táo Mây Tre

Chao Đèn Táo Mây Tre

Chao Đèn Táo Mây Tre

Chao Đèn Táo Mây Tre

Chao Đèn Táo Mây Tre

Chao Đèn Táo Mây Tre

Chao Đèn Táo Mây Tre

Chao Đèn Táo Mây Tre

Chao Đèn Táo Mây Tre

Chao Đèn Táo Mây Tre