Đèn Tre Mái Lá - DMT052

Đèn Tre Mái Lá tại Tre Lá Đạt Thành sản xuất và cung cấp. Liên hệ ngay.

+ Kích thước: D25 x H30

+ Chất liệu: Cật Tre

Hình ảnh sản phẩm Đèn Tre Mái Lá

Đèn Tre Mái Lá

Đèn Tre Mái Lá

Đèn Tre Mái Lá