Đèn Thang Mây Thả Trần - DMT055

Đèn Thang Mây Thả Trần tại Tre Lá Đạt Thành sản xuất và cung cấp. Liên hệ ngay.

+ Kích thước: D50 x H40

+ Chất liệu: Guột Mây

Hình ảnh sản phẩm Đèn Thang Mây Thả Trần

Đèn Thang Mây Thả Trần

Đèn Thang Mây Thả Trần

Đèn Thang Mây Thả Trần

Đèn Thang Mây Thả Trần

Đèn Thang Mây Thả Trần