Chụp Đèn Xô Xéo Bằng Tre - DMT014

Chụp Đèn Xô Xéo Bằng Tre tại Tre Lá Đạt Thành sản xuất và cung cấp. Liên hệ ngay.

+ Kích thước: D30 x H30

+ Vật liệu: Tăm Tre

Hình ảnh sản phẩm Chụp Đèn Xô Xéo Bằng Tre

Chụp Đèn Xô Xéo Bằng Tre

Chụp Đèn Xô Xéo Bằng Tre

Chụp Đèn Xô Xéo Bằng Tre

Chụp Đèn Xô Xéo Bằng Tre

Chụp Đèn Xô Xéo Bằng Tre

Chụp Đèn Xô Xéo Bằng Tre

Chụp Đèn Xô Xéo Bằng Tre

Chụp Đèn Xô Xéo Bằng Tre

Chụp Đèn Xô Xéo Bằng Tre

Chụp Đèn Xô Xéo Bằng Tre

Chụp Đèn Xô Xéo Bằng Tre