Đèn Tổ Ong Mây Tre Đan - DMT048

Đèn Tổ Ong Mây Tre Đan tại Tre Lá Đạt Thành sản xuất và cung cấp. Liên hệ ngay.

+ Kích thước: D60 x H60

+ Chất liệu: Dây mây

+ Note: Hàng Order

Hình ảnh sản phẩm Đèn Tổ Ong Mây Tre Đan

Đèn Tổ Ong Mây Tre Đan

Đèn Tổ Ong Mây Tre Đan

Đèn Tổ Ong Mây Tre Đan

Đèn Tổ Ong Mây Tre Đan

Đèn Tổ Ong Mây Tre Đan