Chao Đèn Cầu Trắng Đen Mây Tre Đan - DMT039

Chao Đèn Cầu Trắng Đen Mây Tre Đan tại Tre Lá Đạt Thành sản xuất và cung cấp. Liên hệ ngay.

+ Kích thước:

D30 x H18

D40 x H25

+ Chất liệu: Cật Tre

Hình ảnh sản phẩm Chao Đèn Cầu Trắng Đen Mây Tre Đan

Chao Đèn Cầu Trắng Đen Mây Tre Đan

Chao Đèn Cầu Trắng Đen Mây Tre Đan

Chao Đèn Cầu Trắng Đen Mây Tre Đan