Đèn Tum Tre Treo Trần - DMT038

Đèn Tum Tre Treo Trần tại Tre Lá Đạt Thành sản xuất và cung cấp. Liên hệ ngay.

+ Kích thước: D20 x H20

+ Chất liệu: Tăm Tre

Hình ảnh sản phẩm Đèn Tum Tre Treo Trần

Đèn Tum Tre Treo Trần

Đèn Tum Tre Treo Trần

Đèn Tum Tre Treo Trần

Đèn Tum Tre Treo Trần

Đèn Tum Tre Treo Trần

Đèn Tum Tre Treo Trần

Đèn Tum Tre Treo Trần

Đèn Tum Tre Treo Trần

Đèn Tum Tre Treo Trần