Đèn Trụ Tăm Tre Trang Trí - DMT036

Đèn Trụ Tăm Tre Trang Trí tại Tre Lá Đạt Thành sản xuất và cung cấp. Liên hệ ngay.

+ Kích thước: D40 x H40

+ Chất liệu: Tăm Tre

Hình ảnh sản phẩm Đèn Trụ Tăm Tre Trang Trí

Đèn Trụ Tăm Tre Trang Trí

Đèn Trụ Tăm Tre Trang Trí

Đèn Trụ Tăm Tre Trang Trí

Đèn Trụ Tăm Tre Trang Trí

Đèn Trụ Tăm Tre Trang Trí

Đèn Trụ Tăm Tre Trang Trí