Lồng Đèn Cầu Chéo Bằng Mây Tre - DMT042

Lồng Đèn Cầu Chéo Bằng Mây Tre tại Tre Lá Đạt Thành sản xuất và cung cấp. Liên hệ ngay.

+ Kích thước: D40 x H30

+ Chất liệu: Tăm Tre

Hình ảnh sản phẩm Lồng Đèn Cầu Chéo Bằng Mây Tre

Lồng Đèn Cầu Chéo Bằng Mây Tre

Lồng Đèn Cầu Chéo Bằng Mây Tre

Lồng Đèn Cầu Chéo Bằng Mây Tre

Lồng Đèn Cầu Chéo Bằng Mây Tre