Đèn Trụ Thả Mây Tre - DMT005

Đèn Trụ Thả Mây Tre tại Tre Lá Đạt Thành sản xuất và cung cấp. Liên hệ ngay.

+ Kích thước:

40 x h40

50 x h50

+ Vật liệu: Ruột Tre

Hình ảnh sản phẩm Đèn Trụ Thả Mây Tre

Đèn Trụ Thả Mây Tre

Đèn Trụ Thả Mây Tre

Đèn Trụ Thả Mây Tre

Đèn Trụ Thả Mây Tre

Đèn Trụ Thả Mây Tre

Đèn Trụ Thả Mây Tre

Đèn Trụ Thả Mây Tre

Đèn Trụ Thả Mây Tre