Đèn Hoa Sen Mây Tre Thả Trần - DMT009

Đèn Hoa Sen Mây Tre Thả Trần tại Tre Lá Đạt Thành sản xuất và cung cấp. Liên hệ ngay.

+ Kích thước: D40 x H40

+ Vật liệu: Tăm Tre

Hình ảnh sản phẩm Đèn Hoa Sen Mây Tre Thả Trần

Đèn Vòng Cung Mây Tre Thả Trần

Đèn Vòng Cung Mây Tre Thả Trần

Đèn Vòng Cung Mây Tre Thả Trần

Đèn Vòng Cung Mây Tre Thả Trần

Đèn Vòng Cung Mây Tre Thả Trần

Đèn Vòng Cung Mây Tre Thả Trần

Đèn Vòng Cung Mây Tre Thả Trần

Đèn Vòng Cung Mây Tre Thả Trần