Đèn Ống Tăm Tre - DMT022

Đèn Ống Tăm Tre tại Tre Lá Đạt Thành sản xuất và cung cấp. Liên hệ ngay.

+ Kích thước: D30 x H30

+ Chất liệu: Tăm tre

Hình ảnh sản phẩm Đèn Ống Tăm Tre

Đèn Ống Tăm Tre

Đèn Ống Tăm Tre

Đèn Ống Tăm Tre

Đèn Ống Tăm Tre

Đèn Ống Tăm Tre

Đèn Ống Tăm Tre

Đèn Ống Tăm Tre

Đèn Ống Tăm Tre