Đèn Thả Ống Soắn - DMT023

Đèn Thả Ống Soắn tại Tre Lá Đạt Thành sản xuất và cung cấp. Liên hệ ngay.

+ Kích thước: D25 x H75

+ Chất liệu: Tăm tre

Hình ảnh sản phẩm Đèn Thả Ống Soắn

Đèn Thả Ống Soắn

Đèn Thả Ống Soắn

Đèn Thả Ống Soắn

Đèn Thả Ống Soắn

Đèn Thả Ống Soắn

Đèn Thả Ống Soắn

Đèn Thả Ống Soắn

Đèn Thả Ống Soắn

Đèn Thả Ống Soắn