Đèn lồng Bọng Bằng Tre - DMT018

Đèn lồng Bọng Bằng Tre tại Tre Lá Đạt Thành sản xuất và cung cấp. Liên hệ ngay.

+ Kích thước: D30 x H60

+ Chất liệu: Ruột tre

Hình ảnh sản phẩm Đèn lồng Bọng Bằng Tre

Đèn lồng Bọng Bằng Tre

Đèn lồng Bọng Bằng Tre

Đèn lồng Bọng Bằng Tre

Đèn lồng Bọng Bằng Tre

Đèn lồng Bọng Bằng Tre

Đèn lồng Bọng Bằng Tre

Đèn lồng Bọng Bằng Tre

Đèn lồng Bọng Bằng Tre

Đèn lồng Bọng Bằng Tre

Đèn lồng Bọng Bằng Tre

Đèn lồng Bọng Bằng Tre