Đèn Bí Dài 2 Lớp Bằng Tre - DMT031

Đèn Bí Dài 2 Lớp Bằng Tre tại Tre Lá Đạt Thành sản xuất và cung cấp. Liên hệ ngay.

+ Kích thước:

24 x H36

30 x H50

+ Chất liệu: Cật Tre 2 Lớp

Hình ảnh sản phẩm Đèn Bí Dài 2 Lớp Bằng Tre

Đèn Bí Dài 2 Lớp Bằng Tre

Đèn Bí Dài 2 Lớp Bằng Tre

Đèn Bí Dài 2 Lớp Bằng Tre

Đèn Bí Dài 2 Lớp Bằng Tre

Đèn Bí Dài 2 Lớp Bằng Tre

Đèn Bí Dài 2 Lớp Bằng Tre

Đèn Bí Dài 2 Lớp Bằng Tre

Đèn Bí Dài 2 Lớp Bằng Tre

Đèn Bí Dài 2 Lớp Bằng Tre

Đèn Bí Dài 2 Lớp Bằng Tre