Đèn Lồng Mây Cổ Chai Nâu - DMT025

Đèn Lồng Mây Cổ Chai Nâu tại Tre Lá Đạt Thành sản xuất và cung cấp. Liên hệ ngay.

+ Kích thước:

30 x H40

37 x H50

+ Vật liệu: Mây Guột

Hình ảnh sản phẩm Đèn Lồng Mây Cổ Chai Nâu

Đèn Lồng Mây Cổ Chai Nâu

Đèn Lồng Mây Cổ Chai Nâu

Đèn Lồng Mây Cổ Chai Nâu

Đèn Lồng Mây Cổ Chai Nâu

Đèn Lồng Mây Cổ Chai Nâu

Đèn Lồng Mây Cổ Chai Nâu