Đèn Đuôi Cá Thả Trần Bằng Mây Tre - DMT021

Đèn Đuôi Cá Thả Trần Bằng Mây Tre tại Tre Lá Đạt Thành sản xuất và cung cấp. Liên hệ ngay.

+ Kích thước: D25 x H40

+ Chất liệu: Tăm tre

Hình ảnh sản phẩm Đèn Đuôi Cá Thả Trần Bằng Mây Tre

Đèn Đuôi Cá Thả Trần Bằng Mây Tre

Đèn Đuôi Cá Thả Trần Bằng Mây Tre

Đèn Đuôi Cá Thả Trần Bằng Mây Tre

Đèn Đuôi Cá Thả Trần Bằng Mây Tre

Đèn Đuôi Cá Thả Trần Bằng Mây Tre

Đèn Đuôi Cá Thả Trần Bằng Mây Tre

Đèn Đuôi Cá Thả Trần Bằng Mây Tre

Đèn Đuôi Cá Thả Trần Bằng Mây Tre

Đèn Đuôi Cá Thả Trần Bằng Mây Tre

Đèn Đuôi Cá Thả Trần Bằng Mây Tre

Đèn Đuôi Cá Thả Trần Bằng Mây Tre

Đèn Đuôi Cá Thả Trần Bằng Mây Tre