Đèn Lồng Chim Mây Tre - DMT051

Đèn Lồng Chim Mây Tre tại Tre Lá Đạt Thành sản xuất và cung cấp. Liên hệ ngay.

+ Kích thước:

D29 x H38

D32 x H42

D35 x H45

D38 x H50

D42 x H52

+ Vật liệu: Tăm Tre

Hình ảnh sản phẩm Đèn Lồng Chim Mây Tre

Đèn Lồng Chim Mây Tre

Đèn Lồng Chim Mây Tre

Đèn Lồng Chim Mây Tre

Đèn Lồng Chim Mây Tre

Đèn Lồng Chim Mây Tre