Đèn Hoa Bằng Mây Tre Đan - DMT054

Đèn Hoa Bằng Mây Tre Đan tại Tre Lá Đạt Thành sản xuất và cung cấp. Liên hệ ngay.

+ Kích thước: D20 x H20

+ Chất liệu: Guộc Mây, Lưới Mắt Cáo

Hình ảnh sản phẩm Đèn Hoa Ốp Tường Mây Tre Đan

Đèn Hoa Ốp Tường Mây Tre Đan

Đèn Hoa Ốp Tường Mây Tre Đan

Đèn Hoa Ốp Tường Mây Tre Đan

Đèn Hoa Ốp Tường Mây Tre Đan

Đèn Hoa Ốp Tường Mây Tre Đan

Đèn Hoa Ốp Tường Mây Tre Đan

Đèn Hoa Ốp Tường Mây Tre Đan

Đèn Hoa Ốp Tường Mây Tre Đan