Đèn Giọt Nước Thả Mây Tre - DMT056

Đèn Giọt Nước Thả Mây Tre tại Tre Lá Đạt Thành sản xuất và cung cấp. Liên hệ ngay.

+ Kích thước: D30 x H45

+ Chất liệu: Mây Guột

Hình ảnh sản phẩm Đèn Giọt Nước Thả Mây Tre

Đèn Giọt Nước Thả Mây Tre