Chụp Đèn Lồng Gà Mây Tre - DMT058

Chụp Đèn Lồng Gà Mây Tre tại Tre Lá Đạt Thành sản xuất và cung cấp. Liên hệ ngay.

+ Kích thước:

D50 x H50

D80 x H60

+ Chất liệu: Gật Tre

Hình ảnh sản phẩm Chụp Đèn Lồng Gà Mây Tre

Chụp Đèn Lồng Gà Mây Tre

Chụp Đèn Lồng Gà Mây Tre

Chụp Đèn Lồng Gà Mây Tre

Chụp Đèn Lồng Gà Mây Tre

Chụp Đèn Lồng Gà Mây Tre

Chụp Đèn Lồng Gà Mây Tre