Lồng Đèn Tre Bí Tròn 1 Lớp - DMT011

Lồng Đèn Tre Bí Tròn 1 Lớp tại Tre Lá Đạt Thành sản xuất và cung cấp. Liên hệ ngay.

+ Kích thước:

30 x H20

40 x H22

+ Vật liệu: Cật Tre

Hình ảnh sản phẩm Lồng Đèn Tre Bí Tròn 1 Lớp

Lồng Đèn Tre Bí Tròn 1 Lớp

Lồng Đèn Tre Bí Tròn 1 Lớp

Lồng Đèn Tre Bí Tròn 1 Lớp

Lồng Đèn Tre Bí Tròn 1 Lớp

Lồng Đèn Tre Bí Tròn 1 Lớp

Lồng Đèn Tre Bí Tròn 1 Lớp

Lồng Đèn Tre Bí Tròn 1 Lớp

Lồng Đèn Tre Bí Tròn 1 Lớp