Đèn Xoắn Ốc Mây Tre Trang Trí - DMT017

Đèn Xoắn Ốc Mây Tre Trang Trí tại Tre Lá Đạt Thành sản xuất và cung cấp. Liên hệ ngay.

+ Kích thước: D30 x H50

+ Vật liệu: Ruột Mây

+ Màu sắc: Nâu

Hình ảnh sản phẩm Đèn Xoắn Ốc Mây Tre Trang Trí

Đèn Xoắn Ốc Mây Tre Trang Trí

Đèn Xoắn Ốc Mây Tre Trang Trí

Đèn Xoắn Ốc Mây Tre Trang Trí

Đèn Xoắn Ốc Mây Tre Trang Trí

Đèn Xoắn Ốc Mây Tre Trang Trí

Đèn Xoắn Ốc Mây Tre Trang Trí

Đèn Xoắn Ốc Mây Tre Trang Trí