Đèn Nan Tre Hoa Thị Tròn - DMT040

Đèn Nan Tre Hoa Thị Tròn

+ Kích thước: D33 x H25

+ Chất liệu: Nan Tre

Hình ảnh sản phẩm Đèn Nan Tre Hoa Thị Tròn

Đèn Nan Tre Hoa Thị Tròn

Đèn Nan Tre Hoa Thị Tròn

Đèn Nan Tre Hoa Thị Tròn