Đèn Mây Tre Hình Cá - DMT050

Đèn Mây Tre Hình Cá tại Tre Lá Đạt Thành sản xuất và cung cấp. Liên hệ ngay.

+ Kích thước: Rộng 0.65m x Dài 2,5m

+ Vật liệu: Tăm Tre

Hình ảnh sản phẩm Đèn Mây Tre Hình Cá

Đèn Mây Tre Hình Cá

Đèn Mây Tre Hình Cá

Đèn Mây Tre Hình Cá

Đèn Mây Tre Hình Cá

Đèn Mây Tre Hình Cá

Đèn Mây Tre Hình Cá

Đèn Mây Tre Hình Cá

Đèn Mây Tre Hình Cá

Đèn Mây Tre Hình Cá

Đèn Mây Tre Hình Cá

Đèn Mây Tre Hình Cá